Førtids fremtid (konditionalis):

 

A: Bøjningsformer:

 

Regelmæssig bøjning foregår således at hele udsagnsordet i navnemåde bibeholdes, og så tilføjes endelsen eksempelvis “ía”.

 

Bemærk sammenfaldet mellem 1. og 3. person ental. Her kan man skabe klarhed ved at sætte grundledsstedord som yo (jeg) eller ella (hun). Dem som almindeligvis udtrykkes i verbernes endelser.

 

Ar-verber:

 

Comprar (købe):

Compraría (jeg ville købe)

Comprarías (du ville købe)

Compraría (han/hun/den/De ville købe)

Compraríamos (vi ville købe)

Compraríais (I ville købe)

Comprarían (de ville købe)

 

Er- og Ir-verber bøjes ens:

 

Vender (sælge):

Vendería

Venderías

Vendería

Venderíamos

Venderíais

Venderían

 

B: Eksempler:

Førtids fremtid angiver noget kun tænkt i nutid eller fremtid:

 

¿Cómo harías tú? (Hvordan ville du gøre? – bemærk den uregelmæssige bøjning af hacer)

Iría si me invitan (Jeg ville tage med, hvis de inviterer mig).

 

Om noget fortidigt angiver førtids fremtid formodning:

 

Serían entonces las dos (Klokken var vel to).

 

Førtids fremtid bruges også til at angive fortids fremtid:

 

Dijiste que nunca te casarías. (Du sagde, at du aldrig ville gifte dig).

 

Det er ikke altid Førtids fremtid kan oversættes med “ville”.

 

Si quieres aprender español, deberías trabajar mucho. (Vil du lære spansk, bør du arbejde meget).

 

Det lyder bedre at oversætte “deberías” med almindelig dansk nutid i den konkrete sammenhæng.

 

C: Sætninger som skal oversættes:

 

1.

 

Jeg vil gerne have – almindelig nutid: Me gusta

En kop kaffe: un café

 

Jeg ville gerne have en kop kaffe.

 

2.

 

Querer - uregelmæssigt: querría

Spørge: preguntar

Om noget: algo

 

Jeg ville gerne spørge dig om noget.

 

3.

 

Ungdom: juventud

Fattig: pobre

Senere: Más tarde

Blive rig: hacerse rico

 

I sin ungdom var han fattig. Senere ville han blive rig.

 

4.

 

Eje: tener. (uregelmæssig – tendría)

Hvis: si

Kapsel: chapa

Var: fuesen eller fueran. (Datidskonjunktiv af ser).

Guld: oro

 

Jeg ville eje millioner, hvis kapsler var guld.

 

5.

 

Svensk/svensker: sueco

Var: Brug datidskonjunktiv af ser. Se ovenfor.

 

Pedro ville tale svensk, hvis han var svensker.

 

6.

 

Det ville være: brug ”ser”

Mindre: menos

Farlig: peligroso

Fortælle: contar

Havde fortalt: hubieran contado (før datid)

Politik: política

 

Det ville være mindre farlig, hvis Pedros forældre havde fortalt ham mere om politik.

 

7.

 

Uden: sin

Kanariefugl: canario

Være i stand til: ser capaz de

CD: hedder det samme og er hankøn.

Støj: ruido

 

Uden kanariefugle, ville John være i stand til at lave en CD uden støj.

 

8.

 

Skulle: tener que (tener er uregelmæssigt: tendría)

Flytte: mudar

Større: más grande

 

Med kanariefugle, ville han skulle flytte til et større hus.

 

9.

 

Det: lo

Kunne: Poder. (Diftongere).

Bruge (om penge): gastar

Færre: menos

På: (her) en

 

Det kan han gøre, hvis han ville bruge færre penge på andre ting.

 

10.

 

Synge: cantar

Blive berømt: ser rico

 

Hvis hun synger, ville hun blive berømt.

 

Forside